Kvalitets och miljöpolicy

policy

Vi på Perfekt Måleri arbetar för ihärdigt med att minska vår påverkan på miljön.

Det gör vi genom att lyhörda och jobba med ständiga förbättringar i vårt miljöarbete och öka miljömedvetenheten hos våra medarbetare, leverantörer och kunder.
Vi arbetar också med att löpande förbättra vårt arbete gentemot kund.

Perfekt Måleri AB`s Kvalitets och miljöpolicy innebär att:

I samråd med kund skapa bästa förutsättningar för kvalitativt måleri skall kunna utföras.

Våre egenkontroller utförs av ansvariga målare.

Att genomföra kvalitetsmöten med samtliga inblandade i det aktuella uppdraget.

Perfekt Måleri AB`s Miljöprogram innebär att:

Vi använder i princip endast färger märkta med EU-label-blomman – färger som uppfyller EU:s krav för miljögodkännande.

Vi lämnar en komplett miljödeklaration i samband med våra förslag på färgval. Den omfattar uppgifter om produktens totala miljöpåverkan, vilket även inkluderar tillverkning, emballage och återvinningsgrad.

All överbliven färg återanvänds för målning av andra objekt eller returneras till tillverkaren. Vi rengör alla våra färgburkar, som därefter återanvänds eller returneras till tillverkaren.

Notice: Only variables should be assigned by reference in /storage/content/65/167265/perfektmaleri.se/public_html/wp-content/themes/resort/comments.php on line 23